[Deutsch] [English]

ZVuk  ZVuk.programi

ESpell

ESpell je program za automatsko ispravljanje teksta. On može, na primjer:

Kako ESpell to radi?

Zamjenjuje određena slova u riječima, ali stalno komunicirajući s Wordovom funkcijom provjere pravopisa. Tako, na primjer, zna da "dj" u "cadjav" treba zamijeniti sa "đ", a da onaj u "djeca" ne treba mijenjati, da Muenchen treba postati München, a Goethe ostati Goethe itd.

Što je potrebno da biste mogli upotrebljavati ESpell?

Kako instalirati provjeru pravopisa za hrvatski?

  1. Mogućnost provjere pravopisa za hrvatski jezik ugrađena je u hrvatsku verziju Officea 2000.
  2. U Officeu 97 treba instalirati Hrvatski računalni pravopis. Ako na takvu 97-icu nadogradite Office 2000, hrvatski pravopis će ostati sačuvan.
  3. Ako imate Office 2000, postoje opet dvije mogućnosti:
    a) Preko postojeće verzije Officea instalirajte hrvatsku verziju i prilikom instalacije odbacite sve osim provjere pravopisa.
    b) Nabavite poseban MSOffice CD na kojemu su provjere pravopisa za sve moguće jezike.
  4. Za Office XP ne znam. Vjerojatno kao i za 2003.
  5. Office 2003: Isto kao pod 3.a

Što je novo u verziji 2.1?


Download:    ESpell 2.1.zip (173 kB)

Upute za instalaciju:
Raspakirajte datoteku koju ste upravo skinuli s Neta u neki privremeni direktorij. Nemojte da se taj direktorij zove baš ESpell jer je moguće da vam onda neće biti jasne upute za instalaciju. Otvorite Setup - hrvatski.doc i slijedite upute. Ako na računalu imate više verzija Worda (npr. imate paralelno i 2000 i 97) i želite da ESpell radi u svakoj od njih, ponovite postupak za svaku od tih verzija.


[Deutsch]   [English]                e-mail